Archív mesiaca: január 2018

23.1. 2018

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740  Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -technológia Predmet obstarávania: Linka na výrobu zmesí  1ks, Technológia na spracovanie 1ks, Laboratórne vybavenie 1ks, Linka na spracovanie vedľajších produktov 1ks, Paletizačná linka na vrecia s ovinovačkou 1ks, Váha mostová 1ks, Zásobníky nad baličkou 1ks,...

23.1. 2018

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740  Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -dopravná technika Predmet obstarávania: skriňové auto 1 ks, cisterna valník 1ks, príves 1ks, sklápací náves 1ks, skriňové auto 6t 1ks, Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2018 10:00 Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných...