Ražný mlyn Trenčianska Turná

Mlyn, ktorý melie pre Vás slovenské zrno

Ražný mlyn

Je ražná múka výživnejšia? A čo kváskovanie?

40 ton raže denne

Ražný mlyn má dennú kapacitu 40 ton raže, bol vybudovaný v roku 2009.

Raž pochádza výhradne zo Slovenska, iba v prípade neúrody alebo zlej kvality sa určité množstvo nahrádza dovozom.

Ale v posledných rokoch máme 100% slovenskú produkciu od našich lokálnych pestovateľov.

mlyn trenčan slovenská múka

V poslednej dobe registrujeme väčší záujem o ražné múky kvôli priaznivým účinkom z hľadiska výživy. Na tomto mlyne sa okrem iného vyrábajú aj dva druhy ražných múk na kváskovanie.

Ražné múky Mlyn Trenčan sa vyznačujú vysokou kvalitou a sú zomleté výhradne z raže vypestovanej na Slovensku

Ražné múky z Mlynu Trenčan

Základná rada múk

Táto rada je vyrobená z raže siatej potravinárskej.

Ražná múka chlebová T930

Používa sa na výrobu chleba.
Ponúkame ju v 1 kg spotrebiteľskom balení, 5 kg a 25 kg vreciach a voľne loženú v cisterne ( od 15 ton do 27 ton).

Vyrážková múka T500

Používa sa na výrobu bielych chlebov a perníkov.
Ponúkame ju v 25 kg vreciach a voľne loženú v cisterne ( od 15 ton do 27 ton).

Exkluzívna rada múk - Múky na kváskovanie

Do exkluzívnej rady múk patria múky určené na kváskovanie. Vyrobené sú z raže siatej potravinárskej. Ich úroveň je kvalitatívne vyššia ako úroveň klasických múk. V mlynskom procese sa na výrobu exkluzívnej rady múk používajú vybrané pasáže s nadštandardnými vlastnosťami a čistotou.

Tajomstvo je vo vnútri samotného zrna

Prečo je táto múka kvalitnejšia ako múka v základnej rade, keď sú obidve rady vyrobené zo slovenskej raže siatej potravinárskej? Tajomstvo je vo vnútri samotného zrna raže a v procese spracovania tohto zrna. 
Ako vznikne takáto múka od samotného zrna až po hotovú múku? Celý tento proces má vo svojich rukách mlynár. Mlynár vyberie zrno raže na základe jeho fyziologických vlastností. Zrno sa rozomelie na požadovanú hrúbku. Nasleduje preosievanie cez viac ako 20 druhov sít rôznych hrúbok. Po ukončení celého procesu si mlynár po zmeraní všetkých parametrov a vlastností múky vyberie múku, ktorá spĺňa všetky parametre exkluzívnej rady.

mlyn trenčan slovenská múka

Ražná múka chlebová na kváskovanie

Táto múka je vynikajúca v 2. fáze zakladania kvásku a pri celoročnej starostlivosti o kvások. Upečieme z nej chleby a perníkové koláče.
Ponúkame ju 1 kg spotrebiteľskom balení.

Ražná múka celozrnná na kváskovanie

Táto múka je vynikajúca v 1. fáze zakladania kvásku. Vynikajúca pre pečenie kváskových chlebov.
Ponúkame ju 1 kg spotrebiteľskom balení.

Navštívte našu predajňu

Naše produkty ponúkame v podnikovej predajni v Trenčianskej Turnej.

ČO O NÁS HOVORIA ZÁKAZNÍCI

Domáca múka? Som si myslel, že niečo také už na Slovensku neexistuje! Úžasné niečo.
Ondrej TőrőkMiestny sprievodca Google
Kvalitná múka, milí zamestnanci.
Jozef PatakMiestny sprievodca Google
Ústretovosť, kvalitný tovar.
Jana KráľováZákazníčka
Výroba múky a rozličné druhy krmív. Podniková predajňa.
Josef KavanMiestny sprievodca Google