O nás

Mlyn Trenčan bol založený v roku 1999 ako novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlom mlyna je obec Trenčianska Turná, ležiaca neďaleko Trenčína. Súčasná budova mlyna bola prestavaná z bývalej nevyužitej sušiarne chmelu, ktorá vyhovovala veľkosťou, pozíciou a prístupom. Po rozsiahlych stavebno-statických úpravách a pri maximálnom využití priestoru budovy, bolo možné osadiť mlynskú technológiu od firmy PROKOP Pardubice pri dennej kapacite 120 t pšenice. Celý proces rekonštrukcie areálu, výstavby kancelárskych priestorov, montáže síl a samotného mlyna trval 8 mesiacov. Prevádzka bola spustená v decembri 2000.

Riadením mlyna pomocou centrálneho PC sa dosahuje vysoká efektívnosť a kvalita práce spojená s vysokou bezpečnosťou a hygienou výroby. Uvádzané skutočnosti dávajú Mlynu Trenčan postavenie jedného z najmodernejších mlynov na území Slovenska.

Mlyn popri pšeničných múkach všetkých druhov, ktoré sú nosným artiklom spoločnosti, vyrába aj ražné múky a rozličné druhy krmív. Sortiment výrobkov sa na trh dodáva v 50 kg baleniach, voľne ložený a ako drobnospotrebiteľské balenia.

Vysoká kvalita ponúkaných výrobkov bola aj zostane hlavným dôvodom, vďaka ktorému sa spoločnosť etablovala v konkurenčnom prostredí domáceho trhu.

Našim hlavným cieľom je udržať vysokú kvalitu výrobkov a zachovať seriózny prístup k obchodným partnerom (prvovýrobcom) ako aj k spotrebiteľovi.

Múka z Trenčana – to je kvalita, ktorú musíš vyskúšať…