Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Mlyn Trenčan, spol.s r.o. -technológia

Predmet obstarávania: Kartónovací stroj 1ks, Čistička krupíc – reforma 4 ks, Optický čistič obilovín 1ks, Baliaca linka 1ks

Predpokladaná hodnota zakázky:  489 659,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru:Trenčianska Turná, Svinná

Lehota na predkladanie ponúk:21.12.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

Miesto a dátum otvárania ponúk: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,  21.12.2018,  14:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

……………………………………..

Ing. Ervín Ďurka

konateľ

 

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 26.11.2018

27.11.2018

Múky na kváskovanie

Milí naši zákazníci a zákazníčky,
s radosťou vám chceme predstaviť naše nové Múky na kváskovanie – i keď mnohým z vás ich predstavovať nemusíme, nakoľko ste sa s nimi už stretli.
Múky vznikli v spolupráci s odborníčkami na kváskovanie, autorkami kníh – bestsellerov – KVÁSKOVANIE 1 a 2 Naty Žúrekovou Štefkovou a Ing. Danielou Rau.

Chceme vás ešte informovať, že momentálne rokujeme s viacerými obchodnými partnermi, aby bolo pre vás zakúpenie týchto múk prístupnejšie. Do doby, keď sa nám podarí úspešne nadviazať spoluprácu s obchodníkmi a Múky na kváskovanie sa na vás už budú usmievať z obchodných regálov, vám budeme veľmi vďační za vašu trpezlivosť a veríme, že za túto dobu nestratíme vašu dôveru a po prvom vyskúšaní múk zostanete spokojní a verní zákazníci. 🙂
Váš Mlyn Trenčan.

>> Zoznam aktuálnych predajní, kde nájdete múky Kváskovanie, si pozrite tu <<

AK STE KONCOVÝ ZÁKAZNÍK:
> V prípade, že si prajete múky Kváskovanie zaslať kuriérskou službou, napíšte nám na nasledujúci email: odbyt@mlyntrencan.sk. Cena za 1 kg múky Kváskovanie je 0,85 € s DPH/ kg + poštovné. Poštovné záleží od počtu objednaných kusov. Balíky posielame kuriérom po celom Slovensku.
.
> AK STE OBCHODNÍK vlastniaci predajňu:
Ak ste obchodník, ktorý chce múky Kváskovanie predávať vo svojom obchode, napíšte email aj s vašimi fakturačnými údajmi na nasledujúci email: odbyt@mlyntrencan.sk Zašleme vám konkrétny cenník.

24.11.2018

Zmena otváracích hodín

Vážení zákazníci, chceli by sme Vám oznámiť, že pre zvýšený záujem našich múk, najmä múk na kváskovanie sme sa rozhodli zmeniť otváraciu dobu našej predajne od 19.11. 2018 do konca roka nasledovne: od 08:00 do 16:00. V tomto čase si budete môcť prísť kúpiť múku našu bežnú ako aj múky na kváskovanie u nás v predajni v Trenčianskej Turnej. Váš Mlyn Trenčan

16.11.2018

Podniková predajňa

Spoločnosť Mlyn Trenčan sa chce svojim zákazníkom, čo najviac prispôsobiť, z toho dôvodu bola vytvorená podniková predajňa priamo pred areálom mlyna. Návštevníci si tu môžu zakúpiť mlynské výrobky za zvýhodnené ceny a vo väčšom množstve. Podniková predajňa je otvorená každý pracovný deň od 10:00 – 14:00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

28.02.2012

Rozšírenie sortimentu

V roku 2009 sme rozšírili sortiment našich výrobkov o múčne zmesi určené na výrobu chleba v domácich pekárničkach.Na trh ich dovážame v 3 typoch a za krátku dobu si získali svojich verných zákazníkov.

Múčne zmesi:
⁃    Pšenično ražná
⁃    Ražno pšeničná
⁃    Pšeničná grahamová

26.02.2012

Všetky aktuality