Archív dňa: 27/11/2018

27.11. 2018

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Mlyn Trenčan, spol.s r.o. -technológia Predmet obstarávania: Kartónovací stroj 1ks, Čistička krupíc – reforma 4 ks, Optický čistič obilovín 1ks, Baliaca linka 1ks Predpokladaná hodnota zakázky:  489 659,00 EUR bez DPH Miesto dodania tovaru:Trenčianska Turná, Svinná Lehota na predkladanie...