Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -školenie

Predmet obstarávania:školenie, služby

Lehota na predkladanie ponúk:26.04.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

Miesto a dátum otvárania ponúk: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 26.04.2018 12:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

 

S pozdravom
Ing. Ervín Ďurka
konateľ

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 03.04.2018

03.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -propagačné činnosti a marketing

Predmet obstarávania:propagačné činnosti a marketing, služby

Lehota na predkladanie ponúk:26.04.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

Miesto a dátum otvárania ponúk: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 26.04.2018 11:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

 

S pozdravom
Ing. Ervín Ďurka
konateľ
 

V Trenčianskej Turnej, dňa 03.04.2018

 

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -technológia

Predmet obstarávania: Linka na výrobu zmesí  1ks, Technológia na spracovanie 1ks, Laboratórne vybavenie 1ks, Linka na spracovanie vedľajších produktov 1ks, Paletizačná linka na vrecia s ovinovačkou 1ks, Váha mostová 1ks, Zásobníky nad baličkou 1ks, Baliaca linka na hrach 1ks, Linka na čistenie, lúpanie a opracovanie hrachu 1ks,

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

 Miesto a dátum otvárania ponúk : MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 15.02.2018 11:30

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

S pozdravom

 

Ing. Ervín Ďurka

konateľ

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 23.01.2018

23.01.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -dopravná technika

Predmet obstarávania: skriňové auto 1 ks, cisterna valník 1ks, príves 1ks, sklápací náves 1ks, skriňové auto 6t 1ks,

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

 Miesto a dátum otvárania ponúk : MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 15.02.2018 11:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

S pozdravom

 

Ing. Ervín Ďurka

konateľ

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 23.01.2018

Podniková predajňa

Spoločnosť Mlyn Trenčan sa chce svojim zákazníkom, čo najviac prispôsobiť, z toho dôvodu bola vytvorená podniková predajňa priamo pred areálom mlyna. Návštevníci si tu môžu zakúpiť mlynské výrobky za zvýhodnené ceny a vo väčšom množstve. Podniková predajňa je otvorená každý pracovný deň od 10:00 – 14:00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

28.02.2012

Rozšírenie sortimentu

V roku 2009 sme rozšírili sortiment našich výrobkov o múčne zmesi určené na výrobu chleba v domácich pekárničkach.Na trh ich dovážame v 3 typoch a za krátku dobu si získali svojich verných zákazníkov.

Múčne zmesi:
⁃    Pšenično ražná
⁃    Ražno pšeničná
⁃    Pšeničná grahamová

26.02.2012

Všetky aktuality